onsdag 28. september 2011

Egenvurdering i alle timer

Vi er ferdige med to kapitler i matematikk R1. Det har vært to tunge kapitler med masse ny teori. Likevel har jeg satt av tid til å jobbe med vurdering for læring i samtlige av de 12 øktene vi har lagt bak oss. Da jeg første gang hørte om vurdering for læring tenkte jeg at det ville stjele svært mye av undervisningstiden min. I dag tenker jeg motsatt. Faktisk sparer jeg tid i forhold til tidligere.

Jeg har flere pågående prosjekter tilknyttet temaet vurdering for læring, men i denne bloggposten er fokuset på den egenvurderingen elevene kan og bør gjøre etter hver teoriøkt. Hvordan kan jeg som lærer lettest mulig fange opp hvor hver enkelt elev står i sin faglige utvikling uten at jeg bruker mye tid på det? Mitt svar finner du ved å klikke på videoen under. Filmen varer ca 15 minutter.
 

onsdag 7. september 2011

Elevene uttaler seg om omvendt undervisning


Vi har nettopp avsluttet kapittel 1 i matematikk R1 og har gått gjennom svært tungt stoff som indirekte bevis, polynomdivisjon, rasjonale likninger og ulikheter. Samtlige emner ble undervist som omvendt undervisning: Elevene så forelesningene hjemme, og kom på skolen for å diskutere stoffet og gjøre oppgaver.

Selv om jeg selv er strålende fornøyd med opplegget, visste jeg at elevene kunne mene noe annet. Jeg lagde derfor en anonym spørreundersøkelse i Google Docs og ba elevene svare på den. Her er svarene jeg fikk:

Hvor godt fornøyd er du med omvendt undervisning?

(Skalaen går fra svært dårlig til svært godt)
Vi ser helt klart i diagrammet til høyre at elevene jevnt over er veldig positive. En elev har svart 3, og heller derfor i negativ retning. Alle andre er mer eller mindre positive.

Hvis du kunne velge, hvilken modell ville du valgt?
Av 14 elever svarer 2 at de ville valgt tradisjonell undervisning, og 12 at de ville valgt omvendt undervisning. De to som ønsket tradisjonell undervisning har svart 3 og 4 på forrige spørsmål


Fordeler og ulemper med omvendt undervisning
Jeg spurte også hvilke fordeler og ulemper elevene så ved omvendt undervisning. Her er hva de svarte:


Hvilke fordeler ser du med omvendt undervisning?
Får mer hjelp på skolen
Hvis man er syk eller trenger å repetere noe er det veldig lett å hente seg inn igjen
mulighet til å se videoen så ofte du vil, og at vi får mye tid til oppgaver i timen
slipper å gjøre de samme oppgavene om og om igjen
Vi får mye tid til oppgaver
Får veldig mye mer med meg når jeg ser videoer, + det er greit å få hjelp av elever og lærer i timene med oppgaver
bedre repitisjon, får gjort flere lekser og lærer bedre
Du går ikke glipp av så mye dersom du ikke kan komme til en time.  kan gå tilbake til undervisningen senere viss du har glømt noe.
jeg får til mer oppgaver, også kan jeg spør om det jeg lure på, og læreren kan hjelpe meg 
mer tid til oppgaver på skolen
bra syns jeg fordi vi kan se det om og om igjen når vi ikke skjønner det
Man klarer å konsentrere seg i timen.
kan repetere stoffet om og om igjen om du ikke kjenner det godt
Hvilke ulemper ser du ved omvendt undervisning?
kanskje litt kort oppgave tid.
Man får ikke svar på spørsmålene der og da
når du har et spørsmål til videoen kan du ikke få svar øyeblikkelig. det kan være et problem
ingenting
Kansje noen sliter med å forstå teorien hjemme
Ingen enda
hvis jeg undervideoen blir usikker på noe så kan jeg ikke få svar på det med en gang og det kan gjøre at jeg ikke forstår resten av de som blir undervist.

inegnting
vanskeligere å skjønne stoffet, av og til. fra videone, men får det inn når timen begynner, som regel
hmm
?
går alt for fort
Ingen spesielle.Vi ser raskt at elevene ser mange ulike fordeler med systemet. Når det gjelder ulempene, er det mindre variasjon, men de er der, og de er reelle. Ulempen som flest nevner, er at man ikke har noen å spørre når man ikke skjønner teorien. Dette var en ulempe jeg kjente til på forhånd, og jeg har derfor bedt elevene skrive ned spørsmål slik at vi kan ta dem i begynnelsen av neste time. Dette er det dessverre svært få som gjør. Dersom jeg vil, kan jeg også skjule meg bak argumentet om at problemet ville vært det samme med oppgaveregning. Tidligere år har jeg slitt med elever som ikke har gjort leksa fordi de ikke fikk det til. De har også vært dårlige til å ta med seg problemet på skolen dagen etterpå.

Den andre ulempen som nevnes, er tid, men dette sliter jeg med å ta på alvor. Siden jeg redigerer bort tomprat, feil o.l. fra filmene (som i tradisjonell undervisning ville havnet på tavla), bruker elevene mindre tid på teorien enn før. Dermed har de mer tid til oppgaveregning. Når elevene klager over dårlig tid er det reelt nok, for R1 er et tøft kurs, men problemet kommer ikke på grunn av undervisningsformen.

Litt om metoden som brukes
Omvendt undervisning kan varieres like mye som tradisjonell undervisning. Det er derfor ikke sikkert at omvendt undervisning vil fungere i et annet fag, med en annen lærer og med andre elever. I tillegg kan små detaljer gjøre viktige forskjeller. Jeg vil derfor si litt om hvordan jeg legger opp timene på skolen.

Alle våre økter er dobbelttimer (90 minutter), og det sier seg selv at det blir for ensformig å bare la elevene regne oppgaver hele denne tiden. Derfor starter vi hver økt med en kjapp repetisjon (oppsummering) av teorien. Som regel gjøres dette i form av at jeg tar et eksempel på tavla og understreker for elevene alt nytt av teori som er bakt inn i eksemplet. I tillegg trekker jeg elevene inn så mye som mulig i løsningen slik at vi kan få til gode samtaler. Vi bruker 10-15 minutter på denne delen. Alle 14 elevene svarte på spørreundersøkelsen at de var fornøyde med å starte timen slik.

Den neste halve timen er det oppgaveregning. Elevene sitter 2 og 2 eller i grupper på flere og samarbeider etter behov for å løse oppgavene.

Midt i økta tar vi fem minutter pause. Etter pausen bruker jeg 5-10 minutter på å stimulere elevenes nerdefaktor: Da forteller jeg en historie om Girolamo Cardano og hans jakt på løsningen av 3-djegradslikningen, om Pytagoras' elev Hippasus som ble drept for å ha bevist at roten av 2 er irrasjonal, eller når elevene ikke godtar at man ikke kan dele med null, bruker jeg deres argument til å bevise at hvis man kan dele med null, er 1 = 2. Jeg kaller økta matematisk krydder, og elevene liker den godt. Elever som kommer for sent tilbake fra pause går glipp av den, men det skjer svært sjelden. De siste 30-40 minuttene brukes til mer oppgaveregning.

Til slutt bør nevnes et eksempel de fleste av oss lærere har opplevd både en og flere ganger: I dag fikk jeg en ny elev i klassen. Å starte med R1 etter at første kapittel er unnagjort er ganske ambisiøst, men jeg har opplevd før at mange forsøker på det. Som regel går det galt. I dette tilfellet, kunne jeg imidlertid vise henne rett inn på nettsiden vår, og hun var i gang med kapittel 1.3

Spådom: Om 10 år kaller vi omvendt undervisning for undervisning.