lørdag 14. mai 2011

Hurra for kikora!

Jeg har vært så heldig å få gratis tilgang til kikora ut skoleåret, noe som passer veldig fint nå som vi er i repetisjon-til-eksamensfasen. Jeg har nå sluset elevene inn i Kikora via Fronter to ganger - begge ganger uten tekniske problemer. Fronter tar seg av innlogging, brukernavn og passord slik at vi kan fokusere på matematikken.


Kikora dekker alle læreplanmålene for 1P og 1T (pluss ungdomsskole), og elevene kan klikke seg inn på den delen av læreplanen de ønsker å jobbe med. I dag jobbet vi bl.a. med likninger, og elevene bruker Kikoras muligheter aktivt: I Kikora kan elevene løse likningen steg for steg og få vite underveis om de er på rett spor eller ikke. Dersom de står fast, kan de ofte få hint, eller de kan se i fasiten. De kan også filtrere bort de vanskeligste eller letteste oppgavene slik at utfordringene blir mer passe. Når de finner riktig svar, får de pokal! Deres første reaksjon på dette var at det var barnslig, men snart glemte de det og jublet når pokalen dukket opp.

Da jeg spurte 1P-elevene mine hva de syntes om Kikora, var svaret nesten enstemmig positivt. Nesten alle ønsket å jobbe på denne måten også neste uke.

Som lærer kan jeg bare si meg enig. Ikke bare har jeg fått et system som er mer aktivt enn læreboka ved at det forteller elevene hvordan de ligger an, og deler ut pokaler hver gang det gjør noe riktig, jeg har også fått et godt analyseverktøy. Som lærer kan jeg nemlig få ut alle tenkelige statistikker. Jeg kan få vite hvor mange som har klart hver enkel oppgave, hvor mange forsøk de måtte ha, hvor mange som måtte slå opp i fasiten osv. Jeg kan også se på en enkelt elev, og sjekke hvordan denne eleven har gjort det. Jeg kan få vite hvilke oppgaver eleven har gjort og hvilke oppgaver eleven måtte ha hint eller fasit på. Jeg kan til og med gå inn og se nøyaktig hva eleven skrev inn på hver oppgave. Dette kan være nyttig fordi jeg da lettere kan gå ned til en bestemt elev og anbefale en annen løsningsmetode.

I gratisversjon er Kikora et svært godt tilbud som mange burde prøve ut. Om det er verdt å betale for, er for tidlig å uttale seg om enda. Først og fremst tror jeg de burde rydde litt opp i brukergrensesnittet, for det kan i noen tilfeller være vanskelig å ta seg frem i. Men når du først er i gang med oppgaveregning, er programmet så enkelt at elevene kan frigjøre seg helt fra teknologi og bare tenke matematikk. Sistnevnte burde være en selvfølge for alle teknologiske produkter, men dessverre er vi nok ikke der enda.